FASTELAVN I VEJLØ SØNDAG DEN 23. FEBRUAR 
GUDSTJENESTE KL. 10.30 EFTERFULGT AF TØNDESLAGNING PÅ GÅRDSPLADSEN

Søndag den 23. februar er det fastelavnssøndag. Efter gudstjenesten kl 10.30 skal de ophængte tønder ha' tæv.  Tønderne er fyldt med slik og der er fastelavnsboller, kaffe og sodavand i Sognegården. Velkommen udklædt eller forklædt som voksen.
--------

SOGNEINDSAMLING DEN 8. MARTS  - VI EFTERLYSER FRIVILLIGE SOM INDSAMLERE
Hvis du har tid og lyst til at blive ny indsamler eller til at give en hånd med på selve sogneindsamlingsdagen, så kontakt  Marianne & Bendt Christensen på tlf.: 55 70 07 41 eller på e-mail: mbc.svenstrup@privat.dk.
Har du været indsamler før, håber vi, at du vil fortsætte. Vi kontakter dig. Udbred meget gerne denne opfordring til familie, naboer og venner.
Sogneindsamlingsgruppen i Vejlø Sogn